City of Meycauayan Bulacan
PUBLIC ADVISORY

The Citys → Archived → Public Advisory → MGCQ GUIDELINES SA MEYCAUAYAN

July 27, 2021

MGCQ GUIDELINES SA MEYCAUAYAN
Date: October 03, 2020
MGCQ GUIDELINES SA MEYCAUAYAN

Tunghayan ang E.O. 037 na nilagdaan ni Mayor Linabelle Villarica nitong Oktubre 1, 2020 sa link na ito: (http://cityofmeycauayanbulacan.gov.ph/.../Executive_52.pdf ). Ilan sa mga katangian nito ay ang sumusunod:
click here to view attachment.