City of Meycauayan Bulacan
NEWS FLASH

The Citys → Archived → News Flash → BAGONG PAMUNUAN HUMAHATAW SA YR.1

July 27, 2021

BAGONG PAMUNUAN HUMAHATAW SA YR.1
Date: March 23, 2018
Unang taon pa lamang ng pamamahala ni City Mayor Henry R. Villarica at Sangguniang Panlungsod ay pinatutunayan na nilang desidido silang iahon ang Lungsod ng Meycauayan. Isa sa pinakamalaking pagbabago na magaganap ay ang paglilipat ng lokasyon ng bagong City Hall papunta samas sentrong lugar Mac Arthur Hi-way mula sa Camalig. Bukod sa layuning mailapit sa Meycaueño ang mga serbisyo at programa ng City Hall wika ni City Mayor Henry R. Villarica na, "Inaasahan nating maging showcase ang City Hall para sa mga potential investors. Para sa unang tingin pa lang, masasabi na nilang madali tayong lapitan, napupulsuhan natin ang siyudad at seryoso tayong paunlarin ang Meycauayan." Pinatotohanan ng Sangguniang Panlungsod na ang lokasyon ng City Hall ay Kritikal na usapin. Kanilang inayunan ang obserbasyon ni Mayor HRV na bagamat isang dekada na ito sa Camalig, hindi nito naakit ang pagnenegosyo sa naturang lugar.